หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเบิก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเบิก
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
" พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
"สร้างสังคมแห่งความสุข
มุ่งผลิตอาหารปลอดภัย "
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านเบิก
 
  พันธกิจ
  พันธกิจที่ 1 เน้นการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล มีความยิ้มแย้มแจ่มใส ซื่อสัตย์ สุจริต และบริการด้วย ความเป็นกันเอง และสะดวกรวดเร็ว
  พันธกิจที่ 2 พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา การท่องเที่ยว ประเพณี วัฒนธรรม และสาธารณูปโภค
  พันธกิจที่ 3 พัฒนาอาชีพ ให้ความรู้ในการประกอบอาชีพ จัดหาอาชีพเสริมให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ หรือผู้ที่มีความสนใจ เพื่อให้มีความมั่นคง
  พันธกิจที่ 4 ดูแลสุขภาพอนามัยให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ
  พันธกิจที่ 5 พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน และพัฒนาหมู่บ้านให้สะอาด และสวยงาม
  พันธกิจที่ 6 พัฒนาผลผลิตทางการเกษตร สนับสนุนการผลิตอาหารปลอดภัย
  พันธกิจที่ 7 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างให้เพียงพอบริเวณชุมชน
  พันธกิจที่ 8 ควบคุมการก่อสร้าง และวางผังหมู่บ้าน และตำบลให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
  พันธกิจที่ 9 สนับสนุนงบประมาณให้กับส่วนราชการ หรือองค์กรให้การบริหารงาน ให้เกิดประสิทธิภาพในทุกๆ ด้าน
  พันธกิจที่ 10 พัฒนาด้านคมนาคม และโครงสร้างพื้นฐาน
 
  ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างขั้นพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
  พัฒนาสาธารณูปโภค และสาธารณูปการด้าน โครงสร้างพื้นฐานตำบล
  พัฒนาระบบประปา
  พัฒนาด้านการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้านการเป็นเมืองน่าอยู่
แนวทางการพัฒนา
  สร้างความปลอดภัยในชุมชน
  พัฒนาให้เป็นชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน
  พัฒนาส่งเสริมด้านการเกษตร
  ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แนวทางการพัฒนา
  ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานราชการ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาด้านระบบการจัดบริการ ด้านสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
  การป้องกันโรคภัยไข้เจ็บในตำบล
  การพัฒนาผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
  การพัฒนาแหล่งน้าบึงบ้านลาด
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนา
  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ในตำบล
  การอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมของไทย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
saraban_06160510@dla.go.th
โทร : 036-799-062
สายด่วน : 080-614-4433
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง
จังหวัดลพบุรี 15150
  โทรศัพท์ : 036-799-062
  โทรสาร : 036-799-062
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเบิก
  จำนวนผู้เข้าชม 4,640,050 เริ่มนับ 2 ก.ย. 2564
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10